Beth Shalom

Welkom op de website van de huisgemeente Beth-Shalom.

Wij zijn een Bijbelgetrouwe Messiaanse huisgemeente bestaande uit Joden en niet-Joden, die zowel het eerste (O.T.) als het tweede (N.T.) testament beschouwen als het geopenbaarde Woord van de God van Israël, de God van Abraham, Isaäc, en Jacob, wiens persoonlijke naam is: “JHWH”; de Vader van Yehoshua (Jezus) door Wiens Naam wij behouden zijn.

Onze wekelijkse samenkomst: elke zaterdag om 10:00 uur.
Voor meer informatie : 06 – 220 468 23

Shalom – Shalom – Shalom

Wat is een huisgemeente?

De laatste jaren komen er steeds meer vormen van gemeente zijn. Een huisgemeente is een vorm van gemeenschap van gelovigen in huiselijk verband.

Meestal varieert het aantal die bij elkaar komen, tussen de 10 en 20 personen. Beth Shalom kenmerkt zich door een warme gemeente waar de onderlinge band en de echtheid van relaties goed tot haar recht komt. De eredienst bestaat meestal uit een welkomstwoord door de leider van de dienst, de overdenking vanuit de Parasha, het zingen van Hebreeuwse en Nederlandse aanbiddingsliederen, de overdenking, bidden en slotlied met zegen.

Binnen Beth Shalom kan elk lid op een gemakkelijker en op natuurlijker wijze worden ingezet, waardoor de totale kwaliteit en het welzijn van de gemeente toeneemt. In een huisgemeente is de onderlinge band en betrokkenheid belangrijk. Het is een veilige omgeving, voor de leden, om persoonlijke talenten en kwaliteiten te leren (onder)kennen en te leren gebruiken en kunnen worden aangewend om elkaar op te bouwen in een leefstijl die overeenkomt met wat de Bijbel omschrijft als een ‘rechtvaardige levenswandel’. Het aan anderen doorgeven van het kostbare evangelie is hier een realistisch onderdeel van.

Het doel van een huisgemeente is: Dat een ieder tot geestelijke groei en volwassenheid komt binnen het lichaam van de Heer Jezus Christus (JESHUA ) en Zijn gemeente wereldwijd.

Gunter Demnig

Stolpersteine in Gorinchem

Stolpersteine zijn gedenksteentjes van 10 x 10 cm met een messing bovenkant en de tekst ‘Hier woonde … (naam, geboortejaar, jaar en plaats van deportatie, datum en plaats van overlijden)’. Deze steentjes worden zo genoemd omdat je er letterlijk over ‘struikelt’ met je hoofd en je hart. Je moet buigen om de tekst te kunnen lezen.

De maker van de Stolpersteine is de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, die veel ‘sociaal bewogen kunst’ heeft gemaakt. Zijn motto is : “Een mens is pas vergeten als zijn naam vergeten is”. Sinds 1994 heeft hij al meer dan 60.000 Stolpersteine gelegd op vele plekken in Europa. Een geweldig project, waarbij de kunstwerken veelal geplaatst zijn door Gunter Demnig, zelf.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

B. Steitner

Penningmeester
06 – 522 378 32

P. Dekker

Voorzitter
06 – 220 468 23

E. Dekkers
Secretaris
06 – 811 517 94